Субота, 23.03.2019, 15:24
Вітаю Вас Гість | RSS

Кременчуцька загальноосвітня школа I-III ступенів № 9

Новини
Меню сайту
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
» Зарег. на сайте
Всего: 28
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 3
Модераторов: 0
Модератор форума:
Проверенных: 0
Обычных юзеров: 25
» Из них
Парней: 9
Девушек: 19
Календар свят і подій. Листівки,вітання та побажання Національна гарча лінія

Положення

Затверджено:

рішенням педагогічної ради

(протокол № 7 від 01.11.2017 р.)

 

 

 

 

Положення

про порядок призначення педагогічних працівників Кременчуцької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9

Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до статті 58, 26 Закону України "Про освіту", статті 26 Закону України "Про загальну середню освіту", Кодексу законів про працю України, Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у державній власності, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 05.08.1993 року № 293, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, з метою якісного відбору та комплектування загальноосвітніх навчальних закладів педагогічними кадрами, забезпечення прозорості у прийнятті управлінських рішень відповідно до вимог ISO 9001-2008.

1.2. Положення поширюється на педагогічних працівників загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, (далі – заклади освіти), що є у комунальній власності та підпорядковані Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

1.3. Відповідно до законів України "Про освіту ", "Про загальну середню освіту" педагогічними працівниками, на яких поширюється це Положення, є: працівники, які займають посади згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 963, крім керівних посад.

1.4 Призначення на посади заступників директора з навчально-виховної, виховної роботи здійснюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Положення про порядок добору кадрів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 24.02.1999 року № 50.

1.5. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров`я яких дозволяє виконувати професійні обов`язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

1.6. На посади педагогічних працівників приймаються особи, фізичний і психічний стан яких дозволяє здійснювати педагогічну діяльність та які мають освітню та/або професійну кваліфікацію, що відповідає встановленим законодавством, зокрема професійним стандартом (за наявності), кваліфікаційним вимогам до відповідних посад педагогічних працівників.

1.7. Особам, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту), відповідний заклад освіти присвоює професійну кваліфікацію педагогічного працівника. Педагогічна освіта передбачає підготовку особи, результатом якої є набуття компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, у тому числі шляхом проходження педагогічної практики, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, моніторингу педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.8. Особам, які здобули у закладі освіти вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, цей заклад може присвоїти професійну кваліфікацію педагогічного працівника у разі, якщо це передбачено відповідною освітньою програмою.

1.9. Особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік.

Особи можуть продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти після їх успішної атестації у порядку, визначеному законодавством.

Особам, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої чи післядипломної освіти або відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності).

1.10. Відповідно до статті 58, 26 Закону України "Про освіту", статті 26 Закону України "Про загальну середню освіту", статті 21 Кодексу законів про працю України педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору на основі конкурсного відбору в порядку, визначеному розділом третім цього Положення.

1.11. Трудовий договір укладається між педагогічними працівниками та Кременчуцькою загальноосвітньою школою I-III ступенів № 9 виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області за рішенням засідання конкурсної комісії навчального закладу шляхом видання наказу про призначення.

1.12. На педагогічних працівників поширюється чинне законодавство про працю.

 

2. Умови укладання трудового договору

 

2.1. Трудовий договір відповідно до чинного законодавства є угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену в цій угоді, підпорядковуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку, а власник або уповноважений ним орган (керівник закладу) зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором.

2.2. Правова основа трудового договору визначається законодавством України про працю.

2.3. Згідно з чинним законодавством трудовий договір може бути:

- безстроковий - укладений на невизначний період;

- укладений на певний строк, встановлений за згодою сторін (строковий);

- укладений на час виконання певної роботи.

2.4. Відповідно до чинного трудового законодавства і цього Положення при прийнятті на роботу педагогічних працівників, а також при продовженні трудових відносин із працюючими може застосовуватися будь-яка наведена вище форма трудового договору: безстрокового, строкового, на час виконання певної роботи, термін яких визначаються угодою сторін.

 

 

3. Проведення конкурсу

 

3.1. Прийняття на роботу педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору.

3.2. Конкурс проводиться у навчальному закладі при наявності вакантної посади.

3.3. Молоді спеціалісти, випускники вищих навчальних закладів, щодо яких навчальний заклад надавав до ВНЗ гарантійні листи про подальше працевлаштування, приймаються на педагогічну роботу без проведення конкурсу.

Без проведення конкурсу на вакантні посади призначаються педагогічні працівники, які вже обіймають посади в закладах освіти, що підпорядковані Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та особи з числа працівників навчальних закладів, яким запропоновані вакантні посади при скороченні штату чи чисельності педагогічних працівників, чи такі, які мають неповне тижневе навантаження.

3.4. Рішення про проведення конкурсу у кожному конкретному випадку приймає керівник навчального закладу, про що видається наказ або розпорядження.

3.5. Для проведення конкурсу рішенням керівника закладу освіти створюється конкурсна комісія, склад якої визначає керівник закладу.

До складу конкурсної комісії входять: керівник навчального закладу, заступники директора, педагоги із числа найбільш висококваліфікованих працівників, практичний психолог, голова профспілкового комітету навчального закладу.

Головне завдання конкурсної комісії - надати керівнику обгрунтовані пропозиції про те, кого із осіб, які беруть участь у конкурсі, рекомендувати призначити на посаду педагогічного працівника.

3.6. Інформація про термін та дату проведення конкурсу, строки подачі заяв щодо участі у конкурсному відборі, перелік документів, що подаються, до конкурсної комісії закладу, оприлюднюється на сайті навчального закладу та на сайті департаменту освіти.

3.7. Свою кандидатуру для участі в конкурсі на посаду педагогічного працівника закладу освіти має право пропонувати будь-яка особа, яка за професійно-кваліфікаційними й іншими якостями, визначеними у цьому Положенні, має право займати дану посаду.

3.8. Не допускається немотивована відмова в прийнятті заяви претендента на заміщення вакантної посади на конкурс.

3.9. Посади за конкурсом займаються на строк, встановлений за погодженням сторін, згідно з наказом про призначення.

3.10. До обов'язкових документів, які подаються на конкурс, входять оригінали та копії (1 екземпляр):

- паспорта,

   • диплома,
   • трудової книжки,
   • довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду,
   • атестаційного листа (для тих хто атестувався протягом попередніх 5-ти років),
   • інші документи, що надають законні переваги,
   • військового квитка (для військовозобов`язаних) або приписного свідоцтва (для юнаків призовного віку),
   • для юнаків призовного віку дозвіл на працевлаштування, наданий військкоматом за місцем реєстрації.

 

3.11. На підставі вивчення представлених документів, співбесіди з кандидатами на посаду, оцінок їх праці, конкурсна комісія на засіданні приймає рішення, кого із претендентів пропонувати на заміщення вакантної посади педагогічного працівника.

3.12. Рішення конкурсної комісії є позитивним, якщо за претендента проголосувало (форма голосування - відкрита чи таємна –обирається конкурсною комісією самостійно) більше половини її членів. За умови, коли голоси розподілились порівну, приймається те рішення, за яке проголосував голова конкурсної комісії.

Якщо жоден з учасників конкурсу не отримав більшості голосів, за рішенням конкурсної комісії може бути проведено повторне голосування. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за підсумками повторного голосування жоден з учасників конкурсу не набрав необхідної кількості голосів або були допущені процедурні й інші порушення порядку проведення конкурсу, встановленого цим Положенням.

3.13. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання з претендентом на посаду трудового договору шляхом видання наказу керівником навчального закладу про його призначення.

3.15. Матеріали засідань конкурсної комісії зберігаються в навчальному закладі з дотриманням вимог умов та термінів зберігання.

3.14 Встановити, що особам, які перемогли у конкурсі, для призначення на посаду, надати особисто відповідальному з кадрових питань наступні документи:

   1. заяву,

3.14.2 анкету-реєстратор,

3.14.4 сформовану особову справу в 1 екземплярі з документами

відповідно до переліку:

- особовий листок з обліку кадрів,

- автобіографія,

- опис документів особової справи – 2 екземпляра:

- 1 (один) екземпляр вкладається в особову справу,

- 2 (другий) екземпляр з наступним записом керівника школи

( «документи особової справи відповідно до опису взяті в навчальний заклад для подальшої роботи та зберігання») є додатком до наказу про призначення.

- оригінали та копії (1 екземпляр):

паспорта,

довідки про присвоєння ідентифікаційного номера,

диплома,

трудової книжки,

довідки про проходження попереднього (періодичного)

психіатричного огляду,

свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне

страхування,

атестаційного листа (для тих хто атестувався протягом

попередніх 5-ти років),

інших документів, що надавали законні переваги при участі у конкурсі на заміщення вакантної посади та підтверджують кваліфікацію працівника,

свідоцтва про одруження (для тих, в кого прізвище, зазначене

в дипломі, не співпадає з прізвищем в паспорті),

свідоцтво про народження неповнолітніх дітей (для жінок),

військового квитка (для військовозобов`язаних) або

приписного свідоцтва (для юнаків призовного віку),

для юнаків призовного віку дозвіл на працевлаштування,

наданий військкоматом за місцем реєстрації,

підтверджуючі документи про пільги (для інвалідів,

чорнобильців та інш.).

Наказ навчального закладу про призначення педагогічного працівника на посаду видається після надання документів в повному обсязі до навчального закладу.

 

 

Директор школи № 9 Т.В.Камська

 

 

Пошук

 

Національна дитяча гарча лінія

Copyright MyCorp © 2019
Конструктор сайтів - uCoz